در صورتی که با درمانگران کلینیک آوان آشنایی ندارید وارد بخش فرم درخواست مشاوره شوید ویا با شماره تلفن 02144249104-02144378269 تماس حاصل فرمایید
راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت، روش ارتباطی (حضوری، تلفنی، تصویری و...) جهت استفاده از خدمات را مشخص می کند.
تماس تلفنی، ارتباط از طریق واتساپ و اتاق مشاوره مجازی
تعیین وقت حضوری
آقای مهدی محمدی
آقای مهدی محمدی
دکتری تخصصی روان درمانی
خانم فهیمه برخورداری
خانم فهیمه برخورداری
دکتری تخصصی روان درمانی